Kategorie akce

čtvrtek 22. května 2014 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: fr. Antonín Krasucki OP, P. David Vopřada a Martina Špinková, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

Každý lidský život jednou skončí. Říká se, že je to jediná skutečná jistota člověka. Vážně ...

V augustiniánském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně se od 22. do 26. dubna 2014 koná již XVI. augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská pedagogika“. Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních otců. Více ...

Čtvrtek 27. března 2014 v 19.30 hod.
ísto konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

fr. Antonín OP, P. David Vopřada a Barbora Spalová, sociální antropoložka, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, ...

Čtvrtek 27. února 2014 v 19.30 hod. Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů
Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. ...

Zajímají vás počátky křesťanství? Co to jsou ti církevní otcové a k čemu může zájem o ně být?

Ve středu 23. října se koná přednáška Když bylo křesťanství ještě mladé, a to v Pardubicích na faře po večerní mši v 19.30 (tj. cca od 20.15), na níž se pravidelně scházívá Arciděkanské ...

O biřmování teologicky a prakticky

čtvrtek 16. května 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo ...

V Česku se objeví koryfej polské patrologie, prof. Marek Starowieyski, kněz varšavské arcidiecéze, jehož jsem mohl na římském Augustinianu poznat jako skutečně vzácného člověka. Myslím, že by neměly uniknout pozornosti dvě jeho přednášky, na něž odkazuje revue Parrésia. ...

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.