Podporuji doc. Davida Vopřadu v jeho kandidatuře, protože si myslím, že pro své odborné i lidské předpoklady by byl dobrým děkanem naší fakulty.

Martin Boukal

Podporuji kandidaturu Davida Vopřady na děkana KTF pro příští období. Získal dostatek pedagogických, badatelských a manažerských zkušeností. Především však oceňuji jeho schopnost pracovat v týmu a vytvářet kreativní prostředí pro ostatní. To naše fakulta potřebuje.

Benedikt Mohelník OP, proděkan pro trvalou formaci KTF UK

Podporuji Davida Vopřadu ve volbě děkana.

Martin Bedřich

Podporuju Davida Vopřadu, neboť v jeho osobnosti se kombinují ty nejdůležitější prvky pro osobu děkana KTF - živá víra a velká osobní vyzrálost, hluboká akademická erudice a zkušenost v celouniverzitní politice, přirozený zájem o studující a schopnost se s nimi a jejich každodenními starostmi ztotožňovat. Jeho nespornou výhodou jsou zahraniční zkušenosti, které jistě bude ve funkci uplatňovat. David Vopřada je kandidát, který jako nejlepší kormidelník bude s rozvahou kormidlovat fakultu rozbouřenými vodami dnešní doby a umožní její rozkvět nejen na vědeckém poli, ale i v osobní rovině každého jejího člena.

Miriam Kolářová

Podporujem Davida Vopřadu v kandidatúre na dekana. Mám za to, že okrem jeho osobných a profesných kvalít, by dôraz na subsidiaritu a decentralizované riadenie, ktoré v jeho programe vystupujú do popredia, fakulte v tejto chvíli veľmi prospeli.

Zuzana Matisovská

Plně podporuji kandidaturu Davida Vopřady na děkana Katolické teologické fakulty UK. Na základě zkušenosti z Vyšehradské farnosti, okruhu revue Salve a v neposlední řadě i zkušenosti z akademické obce UK jsem přesvědčen, že David je skvělý kněz, teolog, badatel i manažer. Tím splňuje veškeré předpoklady pro práci děkana, kterého KTF potřebuje. Již delší dobu působím v Akademickém senátu Filozofické fakulty, ve kterém jsem zažil tři děkanské volby (ne všechny na té vítězné straně). Vážené senátorky, vážení senátoři, věřím, že když Davida podpoříte, nebudete následně své volby litovat.

Jakub Jirsa, Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Vážený pane docente, přejeme mnoho úspěchů v děkanské volbě. Líbí se nám Vaše vize a směřování fakulty. Na pivo s děkanem se těšíme!

Studijní oddělení jednorožců a víl

Chtěla bych podpořit Davida Vopřadu, letitého člena revue Salve, v jeho kandidatuře na děkana Katolické teologické fakulty, jsem přesvědčená, že by tento úřad zastával se ctí, k dobru instituce.

Klára Jirsová

Vyjadřuji D. Vopřadovi podporu ve volbě na funkci děkana KTF UK.

Petr Bouma
© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.