Dnešní myšlenka na den se odvíjí od liturgických čtení druhé neděle adventní. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu.

Dnešní evangelium nám dává přesné určení, přesné datum, byť po starověkém způsobu. Hovoří o působení Jana Křtitele, „kterým to všechno začalo". 15. rok vlády římského císaře Tiberia, tj. zřejmě rok 28, doplněný o rok vlády dalších vlád-ců v oblasti. Lk je historik, však jeho evangelium začíná slovy:

Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je ode-vzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. 


Celou myšlenku na den si poslechněte v audioarchivu na Proglasu (audioarchiv)

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.