Ale ‘dyť to znáte. Český kras, podzim, Karlštejnsko. A krásná neděle. Když to vyfotíte, je to strašný kýč. Ale stejně neodoláte kýči, kýči sladkému jak hnijící listí. Klišé, klišé, klišé! Tak to musí koneckonců být. Nebo ne? Zvlášť na podzim. Ale neprozrazujte podzim, ten za to přece nemůže!

Pod-zim
Pod zimou
Zachumlal se podzim
Pod zimou

Po dzzzzzzzzzz im!
Popopopopo dzzzzzz im!
Podzim

Pod zimou
Zachumlal se podzim
Pod zimou

Listy

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.