Štítek: podobenství

Něco na mě vlezlo, tak dnes nelezu do kostela. Ale dívám se na nedělní biblická čtení aspoň sám. Izajáš (5, 1-7) i Ježíš v Mt 21, 33-43 odhalují násilí, které vidí kolem sebe. Izaiáš kritizoval především zabírání půdy (zbytek Iz 5), Ježíš se naproti tomu zaměřil na násilné odmítnutí Izraele vůči prorokům (a nakonec i vůči sobě).

Když Ježíš ...

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.