|

Jak křesťané v prvních staletích slavili Vánoce, slavnost Narození Krista? Kde se tento svátek vzal a jaké bylo jeho poselství? Jak vypadalo kázání ve starověku? To vše osvětlují kázání svatého Augustina z 5. století, která předávají samotné jádro křesťanské zvěsti: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Augustinovy promluvy zůstávají dodnes inspirativní nejen pro kazatele, ale také pro každého, kdo chce proniknout hlouběji do tajemství Vánoc, které oslavují Kristův příchod na svět. Překlad Augustinových promluv na Narození a Zjevení Páně vychází v češtině vůbec poprvé. Zájemci o latinské znění Augustinových promluv je mohou paralelně sledovat např. pomocí textu přístupného na stránkách augustinus.it.

  • Praha: Krystal OP, 2015. 296 stran. ISBN 978-80-87183-83-0

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.