|

V době, kdy si celá církev připomíná padesáté výročí II. vatikánského koncilu (1963–1965), ohlásila revue Salve třídílný cyklus reflexí koncilních událostí. První číslo je nazvané „papežové a koncil“ a nahlíží na koncil pohledem jeho propojení s papežským úřadem.

Historik Tomáš Petráček je dvou studiích nejprve zasazuje svolání koncilu do historického rámce a zvláště do dějin moderního papežství, které jako by na sebe uvnitř katolicismu strhávalo veškerou pozornost a moc. Mnohým se zdálo, že koncil jako takový již nemá (zvláště po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti) v církvi místo. O to větším překvapením svolání koncilu bylo. Dále se Petráček detailně zabývá samotným průběhem koncilu z pohledu účasti papežů (především Jana XXIII. a Pavla VI.) na něm.

Patristická studie Davida Vopřady Autorita koncilů starověké církve ukotvuje samu ideu ekumenického koncilu jak z historického, tak teologického pohledu a ukazuje, na jak bohatou tradici církve II. vatikánský koncil navazuje.

Radek Martinek analyzuje jednu z podstatných proměn papežství, jež se odehrála v souvislosti s koncilu, totiž jeho vizuální složku. Opouštění triumfalistické podoby papežství (tiára, nosítka atd.) je nahrazováno novými důrazy a symboly, o čemž svědčí i kroky papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. či Františka.

Asi nejvýraznějším plodem II. vatikánského koncilu byla liturgická reforma. Jedním z jejích otců byl pozdější biskup Annibale Bugnini, jemuž je věnována životopisná črta Radka Tichého.

Martin Kočí ve své závěrečné studii rozebírá komplikované cesty přijímání a interpretace II. vatikánského koncilu až do současnosti, které byly z pochopitelných důvodů dlážděny i postoji pokoncilních papežů.

Součástí čísla je také mezinárodní anketa mezi pamětníky koncilu, v níž jsou mj. obsaženy otázky týkající se vztahu papežství a koncilu. Mezi respondeny jsou M. karidnál Vlk, J. kardinál Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano OP, J. Rybář SJ či M. Sievernich SJ.

Další chystané číslo revue Salve s tématem koncilu se bude týkat jeho teologických předchůdců ve francouzské „nové teologii“. Více na http://salve.op.cz.

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.