|

Nové číslo revue Salve (4/2012) nese název Utrpení Boha. Zdánlivě zcela teoretické teologické téma však na stránkách časopisu ožívá jakožto problém, který se dotýká základních otázek křesťanské víry, a je proto i křesťanskému životu blíž, než by se zdálo.

Biblický rozměr ideje Boha podléhajícího emocím, a tedy i utrpení, podává ve své starozákonní studii Marie J. Pitterová OP. Vhled do patristické doby, zaměřený na základní výpovědi na téma utrpení Boha od Órigena, podává David Vopřada. Syntetizující popis moderních teologických koncepcí obhajujících v různé míře myšlenku Božího utrpení, konfrontovaných s učením Tomáše Akvinského, obsahuje studie Gillesa Emeryho OP.

Téma Božího utrpení se úzce dotýká samotných základů křesťanských dogmat, především trojičních. Boží netrpnost podle učení magisteria proto pojímá ve svém přehledu Štěpán M. Filip OP. O teologických aspektech utrpení hovoří v rozhovoru i morální teolog Albert-Peter Rethmann. Pastoračně zaměřený pohled podává Pierre Descouvemont, téma viděné pohledem světců zpracovává Krzysztof Olaf Charamsa. Základní ambici čísla shrnuje Dominik kardinál Duka OP ve svém editorialu, kde čtenářům přeje, „aby poznali, že teologická témata nejsou oddělena od skutečného života ve víře a že téma utrpení Boha je v konečném důsledku tématem nekonečné lásky Boha k lidem, na niž by měl každý člověk celým svým životem odpovídat“.

Obrazový doprovod čísla tentokrát tvoří ukázky z cyklu kreseb Oxymorón (od 2011) autorské dvojice mladých výrazných umělců Davida Böhma a Jiřího Franty. Součástí čísla je i přehled článků za rok 2012. Více na http://salve.op.cz. (Martin Bedřich)

Převzato z apha.cz.

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.