|

Měl jsem tu čest spolupracovat s Benediktem Mohelníkem OP na přípravě čísla Salve věnovanému Jeruzalému z různých pohledů. Byl to pro mě neobyčejný zážitek dávat dohromady autory kolem takto zajímavého a přítažlivého tématu, které je současně tím, co si pro sebe nárokují hned tři náboženství a které si přitom přehazujeme mezi sebou trochu jako horký brambor:

Texty tohoto Salve vykreslují Jeruzalém jako nesmírně členitou a všemi barvami oplývající krajinu. Vždyť i kamenný Jeruzalém, starý i nový, takový je. A přece to všechno není než skica, na které je tu a tam propracovanější detail. Podaří se nám v tom všem nalézt nějaké jednotící prvky? Pokusím se některé načrtnout.

Do čísla jsem také přispěl svou troškou do mlýna, totiž článkem o křesťanských dějinách Jeruzaléma ve starověku a o způsobech, jak Jeruzalém křesťané v prvních staletích chápali. Benedikt o něm v editorialu píše:

Po prezentaci náboženského významu tří současných autorů se v historické perspektivě hlouběji ponoříme do cíleně interpretativních přístupů k našemu tématu. Tvoří je opět trojice textů, které se dívají na Jeruzalém z křesťanské perspektivy v různých obdobích putování církve dějinami. Patrolog David Vopřada ukazuje, že už od samého počátku se křesťané ptají, jak rozumět v kontextu dějin spásy dramatickým dějinným událostem, které se přehnaly přes Jeruzalém, a jaký duchovní význam pro ně mají místa, kde se odehrálo Ježíšovo velikonoční tajemství. Po konstantinovském obratu se Jeruzalém stává poutním místem křesťanů, čímž se dostává do živého povědomí církve a ovlivňuje její život daleko za hranicemi Svaté země. Písmo Starého i Nového zákona a následně zkušenost prvních křesťanských generací otevírají cestu k duchovnímu chápání Jeruzaléma, což kromě jiného znamená odpoutávání se od Jeruzaléma pozemského a rozvíjení nauky o Jeruzalému nebeském, který je různými způsoby spjat s církví. Alegorizace a spiritualizace tématu Jeruzaléma skýtá nepřebernou paletu významů. Je zcela zřejmé, že od samého počátku není ani pro křesťany Jeruzalém jen jeden.

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.